ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111


ՆՅՈՒԹԵՐ

Հանդուրժողականության ուսուցում․ դասղեկի ձեռնարկ, Սեյվ դը չիլդրեն, 2016

Ձեռնարկը նախատեսված է միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչների համար երեխաների շրջանում հանդուրժողականության, համագործակցության և կարեկցանքի արժեքները սերմանելու նպատակով։ Այն հիմնված է Մանկական պատմվածքների վրա և ներառում է այյնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, երեխայի իրավունքները, բանակցությունները, համագործակցությունը, միջմշակութային համագործակցությունը, խարանն ու նախապաշարմունքը, բնապահպանական կառավարումը և այլն։ Ձեռնարկը հաստատված է ՀՀ ԿԳՆ կողմից՝ որպես կրթական ուղեցույց դպրոցական ուսուցիչների համար։

 Ծնողական կրթություն

Ծնողական կրթություն. Մեթոդական ուղեցույց նախադպրոցական կրթություն իրականացնող մանկավարժների համար/Ծնողների կրթության դասընթացներ, 2013, հայերեն:

 

Ձեռնարկը ստեղծված է ծնողների կրթություն իրականացնող մանկավարժների համար և ներառում է հիմնական տեղեկատվություն ուսուցիչների և նյութեր ծնողների համար: Ձեռնարկը բաղկացած է ուսուցման մեթոդաբանությունից և մանուկների զարգացման, առողջության և երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ նյութերից:ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ և ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ. Արդյունավետ նախադպրոցական կրթական ծառայությունների հիմնման ուղեցույց` նախատեսված գյուղական համայնքների ղեկավարների համար, «Սեյվ դը չիլդրեն», Երևան, 2013թԱրգելք երեխաների նկատմամբ մարմնական պատժին դպրոցում, հաճախ տրվող հարցերի պատասխաններ

Արգելք երեխաների նկատմամբ մարմնական պատժին դպրոցում, հաճախ տրվող հարցերի պատասխաններ, հրապարակված է 2017թ.-ին, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children -ի կողմից