ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Երեխաների հանդեպ բռնության և անտեսման կանխարգելում


Երեխաների հանդեպ բռնության և անտեսման կանխարգելում. մասնագիտական նյութերի ժողովածու, որոնք վերաբերում են քաղաքականությանը, նորմերին և ծրագրային գործողություններին, Վնասվածքների կանխարգելման և հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի՝ բռնության կանխարգելման բաժանմունք, Ատլանտա, Ջորջիա, 2016

 

Այս մասնագիտական ժողովածուն իրենից ներկայացնում է ռազմավարությունների ընտրանի, որոնք հիմնված են երեխաների հանդեպ բռնության և անտեսման կանխարգելմանն ուղղված առկա փաստերի վրա: Այս ռազմավարական ուղղությունները ներառում են՝

 

·         Ընտանիքներին ուղղված տնտեսական աջակցության ավելացում

·         Սոցիալական նորմերի փոփոխություն ի աջակցություն ծնողների և դրական ծնողավարության

·         Կյանքի վաղ շրջանում որակյալ խնամքի և կրթության տրամադրում

·         Ծնողավարության հմտությունների բարելավում հանուն երեխայի առողջ զարգացման

·         Միջամտություն ի նպաստ վնասների նվազեցման և ապագա ռիսկերի կանխարգելման

 

Այստեղ ներառված ռազմավարությունները վերաբերում են թե անհատներին, ընտանիքներին և առանձին հարաբերություններին, և թե համայնքային լայն խմբերին և սոցիալական փոփոխություններին: 

 

Հրապարակումը կարող եք կարդալ անգլերեն լեզվով:

 
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ