ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Ընտանեկան բռնություն և անտեսում, ամփոփ փաստաթուղթ


Ընտանեկան բռնություն և անտեսում, Ամփոփ փաստաթուղթ, Ջուլիա Սիլեմփա – Վորլդ Վիժն, 2015

Երբ տիրապետում ենք բռնության մասին տեղեկատվությանը, կարող ենք ծրագրել և մշակել միջոցառումներ և մարտավարություն, որոնք կօգնեն վերջ դնել երեխաների հանդեպ բռնությանը: Այս հոդվածն ընտանեկան բռնության և անտեսման մասին է. այն հիմնված է Վորլդ Վիժն Միջազգայինի աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերված փաստերի և երեխաների հանդեպ բռնության վերաբերյալ ամենաթարմ ուսումնասիրությունների վրա: Հոդվածն սահմանում է ընտանեկան բռնությունն ու անտեսումը՝ անդրադառնալով բռնության հիմնարար խնդրին՝ Վորլդ Վիժն աշխատանքների շրջանակներում: Փաստաթուղթը ներկայացնում է Վորլդ Վիժնի կողմից իրականացրած այն բոլոր արդյունավետ միջամտությունները, որոնք հետևել են ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների կոնվնեցիայի Հոդված 19-ի հռչակումից հետո:

Նյութը հասանելի է անգլերեն լեզվով:
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ