ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016


ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, 2016 – Գնահատելով Կառավարության ջանքերը տղաների և աղջիկների պաշտպանության գործում

 

Երեխաների պաշտպանության ինդեքսը բացառիկ գործիք է, որը թույլ է տալիս գնահատել երկրի առանջընթացը ՄԱԿ-ի Երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի շրջանակներում հանձնառած պարտավորություններն իրագործելիս: Այն վերլուծում է երկրի՝ երեխաների պաշտպանության համակարգը Կառավարության կողմից իրականացված գործողությունների 5 հարթություններում՝ քաղաքականություն, ծառայությունների տրամադրում, կարողություններ, հաշվետվողականություն և համակարգումՀիմնվելով Ինդեքսից դուրս բերվող արդյունքների վրա, շահագրգիռ կողմերը կարող են գնահատել երկրի առաջընթացն ու համակարգում առկա բացերը, որպեսզի հնաավոր լինի առավել արդյունավետ բարեփողումներ մշակել և նպատակային միջոցառումներ ձեռնարկել:

 

 
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ