ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Վերջ երեխաների հանդեպ բռնությանը. 6 ռազմավարական գործողություններ


Վերջ երեխաների հանդեպ բռնությանը. 6 ռազմավարական գործողություններ, 2014, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ

Սույն զեկյուցն ունի պարզ և հրատապ նպատակ: հանդես գալ որպես կապող օղակ այն բոլոր որոշում կայացնողների և համապատասխան դերակատարների միջև, որոնք ունեն ռազմավարություն ուղղված երեխաների կյանքում բռնությունը կանխարգելմանն ու բռնության արձագանքմանը:

 

Զեկույցն ամփոփում է մի խումբ միջամտություններ, որոնք անդրադառնում են թե երեխայի հանդեպ կիրառվող միջանձնային բռնությանը տանը, դպրոցում, աշխատավայրում (ֆիզիկական, հոգեբանական և սեռական), այնպես էլ համայնքում  և սոցիալական հարթակներում առհասարակ՝ ներառյալ հեռախոսային և առցանց տեխնոլոգիակների շնորհիվ ստեղծված հարթակները: Զեկույցը չի անդրադառնում բռնության այն տեսակներին, որոնք տեղի են ունենում զինված հակամարտությունների և բնական աղետների համատեքստում: Նման միջավայրերում տեղ գտած բռնությանը արձագանք է տրվում մարդասիրական գործողությունների միջոցով:

 

Զեկույցը հասանելի է անգլերեն լեզվով
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ