ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Անվտանգ համացանց


Համացանցը օրեցօր զարգանում է, դրան զուգահեռ ավելանում են թե՛ նրա հնարավորությունները, թե՛ ցավոք սրտի նաև նրանով պայմանավորված վտանգները: Մեր օրերում գնալով ավելի ու ավելի շատ երեխաների համար է համակարգիչը և համացանցը դառնում հասանելի և դրանցից ճիշտ և անվտանգ օգտվելու կարողությունը դառնում է հրամայական:  Ուստի անհրաժետ է հետևողականորեն զարգացնել հատկապես երեխաների գիտելիքները և համացանցից  ճիշտ օգտվելու կանոնները, որպեսզի նրանք հնարավորինս խուսափեն համացանցի միջոցով սպառնացող վտանգներից:

Ձեր առցանց վարքագծով օրինակ հանդիսացեք Ձեր երեխայի համար: 
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ