ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա


Երեխայի իրավունքների կոնվենցիա, ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 19 հոդվածին:

 

Մեկնաբանությունը կարող եք կարդալ անգլերեն լեզվով
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ