ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

«Բռնությունը փոխարինենք սիրով» երեխաների հանդեպ բռնության վերացմանն ուղղված հանրային արշավ


Այս բուկլետում ներկայացված են «Բռնությունը փոխարինենք սիրով» երեխաների հանդեպ բռնության վերացմանն ուղղված հանրային արշավի սեղմ նկարագիրը, նպատակն, ինչպես նաև Հայաստանում ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության վիճակագրությունը:
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ