ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Երեխաները և ընտանեկան բռնությունը


Այս ձեռնարկում ներկայացված է երեխաների վրա ընտանեկան բռնության ներգործության նկարագիրը,որը մայրերին կօգնի հասկանալ այն, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ:Ինչպես նաև, ներկայացված են գործնական խորհուրդներ՝ երեխայի հետ դրական, ոչ կոնֆլիկտային, հարգանքի վրա հիմնված շփում կառուցելու համար:Ձեռնարկը բաղկացած է երեք գլուխներից: Առաջին գլուխը նվիրված է ընտանեկան բռնության միջավայրում ապրող երեխայի հոգեբանական նկարագրին, ընտանեկան բռնության հետևանքների և երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի առանձնահատկություններին: Երկրորդ գլխում ներկայացված են ծնողավարության առանձնահատկությունները և երեխայի հետ դրական շփման հմտությունները: Երրորդ գլխում ներկայացված են երեխաների որոշ խնդիրների /վախեր, ագրեսիվ վարք, կոնֆլիկտներ/ նկարագրությունը և դրանց հաղթահարման քայլերը:
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ