ԹԵԺ ԳԻԾ՝ 0800-61111

Երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման հեռահար հետևանքները


Երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման հեռահար հետևանքները, ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկանց ծառայությունների բաժին, Երեխաների, երիտասարդների և ընտանիքերի վարչություն, Երեխաների և ընտանիքների վարչություն, Երեխաների բյուրո, 2013

Երեխաների հանդեպ բռնության և անտեսման ազդեցությունը սովորաբար քննարկվում է ֆիզիկական, հոգեբանական, վարքային և հասարակական հետևանքների համատեքստում: Իրականում, սակայն, անհնար է այդ հետևանքներն առանձնացնել միմյանցից: Օրինակ, ֆիզիկական բռնության հետևանքները կարող են ունենալ նաև հոգեբանական ազդեցություն, իսկ հոգեբանական խնդիրների դեպքում մեծ է վտանգավոր ֆիզիկական վարքի դրսևորման վտանգը: Իր հերթին ընկճվածությունը կարող է ծխելու, խմելու, թմրամոլության կամ շատակերության պատճառ դառնալ, և այլն:

Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է երեխայի հանդեպ բռնության և անտեսման հեռահար ֆիզիկական, հոգեբանական, վարքային և հասարակական հետևանքները:

Փաստաթուղթը կարող եք կարդալ անգլերեն լեզվով:
Շարունակությունը տեսնել ստորեվ